vozMe

Afegeix veu al teu navegador

vozMe et permet afegir un botó (bookmarlet) de síntesi de veu al teu navegador.
  1. Instal·la el bookmarklet
  2. Selecciona qualsevol text mentre navegues, prem el botó de vozMe al teu navegador i podràs sentir el text.

Instal·la el bookmarklet

Veu masculina: vozMe | Veu femenina: vozMe